Pompy i filtry

Do wody dostają się różne zanieczyszczenia, które usuwane są przez filtrowanie. Filtr może być wypełniony złożem piaskowym lub szklanym. Filtr pracuje ze specjalną pompą ssąco-tłoczącą , pobierającą wodę z basenu . Zanieczyszczenia pozostają na złożu, a woda czysta i świeża wraca do basenu. Filtr musi być czyszczony w procesie płukania (płukanie zwrotne) – złoże zostaje podniesione i przemieszane dzięki czemu brud oddziela się od ziarenek złoża i przez rurę u góry filtra do kanału wypływają wszystkie zanieczyszczenia. Cały proces płukania trwa do 5 minut. Bardzo istotny jest dobór wielkości pompy i filtra do wielkości basenu. Pojemność basenu powinna przefiltrować się minimum 3 razy na 24h, przy założeniu pracy pompy 16 godzin.

Filtr piaskowy

W technice basenowej jednym z najważniejszych elementów jest filtr. To w nim dochodzi do procesu oczyszczania wody, filtry są dobierane odpowiednio do objętości basenu.

Pompa ssąco-tłocząca

Pompy ssąco-tłoczne mające różną wydajność i wysokość podnoszenia. Wszystkie elementy pomp są przyjazne dla środowiska i nadają się do powtórnego przerobu.