Pumpe i filtri

U vodi se nakupljaju razna onečišćenja, koje je potrebno ukloniti pomoću procesa filtracije. Sve što prolazi kroz košaricu skimmera zajedno sa vodom odlazi do filtera pomoću specijale usisno-tlačne pumpe. Filter može biti ispunjen pješčanim ili staklenim sadržajem u raznim granulacijama. Čestice prljavštine zaustavljaju se u filteru, a pročišćena voda se pomoću cijevi i mlaznica vraća nazad u bazen. Filter se mora čistiti procesom Backwash (obrnuto ispiranje) – sadržaj u filteru se podiže i miješa zahvaljujući čemu se čestice odvoje od pijeska, te kroz gornju cijev na filteru odlaze u odvodni kanal. Cijeli proces traje do najviše 5 minuta. Vrlo važno je izabrati odgovarajuću veličinu pumpe i filtera prema dimenzijama bazena. Kompletan volumen vode treba se profiltrirati minimum 3 puta u 24 sata, ako pumpa radi 16 sati dnevno.

U vodi se nakupljaju razna onečišćenja, koje je potrebno ukloniti pomoću procesa filtracije. Sve što prolazi kroz košaricu skimmera zajedno sa vodom odlazi do filtera pomoću specijale usisno-tlačne pumpe. Filter može biti ispunjen pješčanim ili staklenim sadržajem u raznim granulacijama. Čestice prljavštine zaustavljaju se u filteru, a pročišćena voda se pomoću cijevi i mlaznica vraća nazad u bazen. Filter se mora čistiti procesom Backwash (obrnuto ispiranje) – sadržaj u filteru se podiže i miješa zahvaljujući čemu se čestice odvoje od pijeska, te kroz gornju cijev na filteru odlaze u odvodni kanal. Cijeli proces traje do najviše 5 minuta. Vrlo važno je izabrati odgovarajuću veličinu pumpe i filtera prema dimenzijama bazena. Kompletan volumen vode treba se profiltrirati minimum 3 puta u 24 sata, ako pumpa radi 16 sati dnevno.

Pješčani filter

U bazenskoj tehnici jedan od najvažnijih elemenata je filter. U njemu dolazi do procesa pročišćavanja vode. Potrebna veličina filtera se određuje prema veličini bazena.

Filtracijska pumpa

Usisno tlačne pumpe za filtraciju imaju različitu protočnu snagu i jačinu. Kod odabira potrebno je odrediti potrebnu snagu prema volumenu vode u bazenu i filteru. Svi elementi pumpe se mogu reciklirati.

Pješčani filter

U bazenskoj tehnici jedan od najvažnijih elemenata je filter. U njemu dolazi do procesa pročišćavanja vode. Potrebna veličina filtera se određuje prema veličini bazena.

Filtracijska pumpa ssąco-tłocząca

Usisno tlačne pumpe za filtraciju imaju različitu protočnu snagu i jačinu. Kod odabira potrebno je odrediti potrebnu snagu prema volumenu vode u bazenu i filteru. Svi elementi pumpe se mogu reciklirati.