Pumpar och filter

Olika föroreningar kommer in i vattnet, som avlägsnas genom filtrering. Filtret kan fyllas med en sand- eller glasavsättning. Filtret fungerar med en speciell sug- och tryckpump som suger in vattnet från poolen. Föroreningarna ligger kvar, och rent och friskt vatten pumpas ut till poolen. Filtret måste rengöras under sköjning (returspolning) – filtret höjs och blandas så att smutsen är separerad från korn. Genom röret vid toppen av filtret kommer alla förorningar in. Hela sköljningsprocessen varar upp till 5 minuter. Det är mycket viktigt att välja rätt storlek på pumpen och filtret. Poolens kapacitet ska filtreras minst 3 gånger per 24 timmar, förutsatt att pumpen fungerar 16 timmar.

Olika föroreningar kommer in i vattnet, som avlägsnas genom filtrering. Filtret kan fyllas med en sand- eller glasavsättning. Filtret fungerar med en speciell sug- och tryckpump som suger in vattnet från poolen. Föroreningarna ligger kvar, och rent och friskt vatten pumpas ut till poolen. Filtret måste rengöras under sköjning (returspolning) – filtret höjs och blandas så att smutsen är separerad från korn. Genom röret vid toppen av filtret kommer alla förorningar in. Hela sköljningsprocessen varar upp till 5 minuter. Det är mycket viktigt att välja rätt storlek på pumpen och filtret. Poolens kapacitet ska filtreras minst 3 gånger per 24 timmar, förutsatt att pumpen fungerar 16 timmar.

Sandfilter

I pooltekniken är filtret det viktigaste elementet. Filtret rengör vattnet. Filtren väljs utifrån poolens volym.

Sug- och tryckpump

Sug- och tryckpumpar med olika kapacitet och lyfthöjd. Alla pumpkomponenter är miljövänliga och lämpar sig för recycling.

Sandfilter

I pooltekniken är filtret det viktigaste elementet. Filtret rengör vattnet. Filtren väljs utifrån poolens volym.

Sug- och tryckpump

Sug- och tryckpumpar med olika kapacitet och lyfthöjd. Alla pumpkomponenter är miljövänliga och lämpar sig för recycling.