Problemy z wodą

Jak je rozwiązać?

ProblemPrzyczynaUsuwanie problemu
Mętna woda, śliskie ściany, zapach chloru, podrażnienie oczu.Podwyższone organiczne obciążenie z powodu niedostatecznego przygotowania, rozpoznawalne po podwyższonych zawartościach związanego chloru (chloraminy).Wartość pH ustawić na 7,0-7,4. Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe. Już po 24 godzinach widoczne powinno być wyraźne polepszenie jakości wody. Jeśli nie, zmierzyć ilość wolnego chloru. Jeżeli wartość DPD nr 1 leży poniżej 1mg/l, należy powtórzyć chlorowanie uderzeniowe. Jeżeli wartość DPD nr 1 leży powyżej 5 mg/l, a woda pomimo to jest jeszcze zmętniała, należy poszukać innej przyczyny. Tabletek nie wkładać do skimmera, ponieważ przy tym, przeważnie, nagromadzony w filtrze brud utlenia się i tej siły utleniającej brakuje przy likwidowaniu zanieczyszczeń organicznych w zbiorniku. Filtr około 10 min. płukać wstecznie.
Przy filtrach piaskowych dla usunięcia najdrobniejszych pozostających jeszcze w wodzie zanieczyszczeń kartusze środków koagulujących włożyć do skimmera, po 2-3 dniach wymienić. Filtr około 10 min. płukać wstecznie. Później kartusze tygodniowo zmieniać. Uwaga: koagulacja działa tylko wtedy gdy wartość pH wynosi 7,0 – 7,4
Woda mleczno-mętnaW wodzie może być środek koagulacyjny, rozpoznawalny po podwyższonej zawartości aluminium. (Tylko przez fachowców z odpowiednimi przyrządami pomiarowymi albo z fotometrem.) Jeśli środek koagulacyjny dostał się do basenu, wówczas przeważnie przez krótki czas wartość pH wynosiła powyżej 7,8 lub poniżej 6,5. Na skutek tego oddzielony już na filtrze wodorotlenek glinowy znów uległ rozpuszczeniu i dostał się do basenu.Ustawić wartość pH na 7,0-7,4, następnie albo: przetłaczanie wspomagane środkami koagulacyjnymi – dzień i noc tak długo czynne, aż woda poprzez filtrację będzie znowu czysta, albo: przetłaczanie wyłączyć, środki koagulacyjne osadzić na dnie, następnie ostrożnie odsysać.
Woda mleczno-mętna, szorstkie ściany basenu, chlorowanie uderzeniowe bez skutku, brak aluminium w wodzie.Wypadnięcie wytwarzaczy twardości (twardość węglanowa) wody, spowodowane przez krótkotrwałą zbyt wysoką wartość pH.Ustawić wartość pH na 7,0-7,4 i kartusze środków koagulacyjnych (przy filtrach piaskowych) włożyć do skimmera. Włączyć urządzenie przetłaczania (krążenia) do czasu gdy woda stanie się znowu klarowna poprzez filtrację, lub: przetłaczanie wyłączyć, doprowadzić do osadzenia się środków koagulacyjnych na dnie, następnie ostrożnie odessać.
Woda zielona lecz klarownaŚlady żelaza w wodzie napełniania (woda żółto-zielona).
Ślady miedzi (woda turkusowo-zielona) albo z powodu zawierających miedź środków, albo wskutek korozji części miedzianych. Czasami zielona woda przy użyciu aktywnego tlenu.
Wartość pH ustawić na 7,0-7,4. Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe i włożyć środki koagulacyjne do skimmera. Uruchomić pompę tłoczącą, aż woda przestanie być zielona. Generalnie: bez chloru i aktywnego tlenu w skimmerze.
Woda brunatna i mętnaZawartość żelaza w wodzie napełniającejJak w punkcie 4.
Woda czarno-brunatna i mętnaZawartość manganu w wodzie napełniającej.Jak w punkcie 4.
Ściany basenu śliskie i zieloneRozrost alg. (Szczególnie w okresach burzowych.)Wartość pH ustawić na wartość 7,0-7,4. Chlorowanie uderzeniowe z dodatkiem środków algo i glonobójczych.
Woda silnie pieniąca się (m.in. przy urządzeniu Jet-streamSilnie pieniący się środek glonobójczy w wodzie, resztki środków przezimowania albo środków powierzchniowo-czynnych (środki czyszczące) w wodzie.Podwyższony dodatek świeżej wody i zapobiegawczo dodać nie pieniący się środek glonobójczy. Nie używać domowych środków czystości.
Czarne plamy na folii.Tworzenie się siarczków ciężkich metali na górnej powierzchni folii.Oczyszczanie oczyszczaczem do folii. Zapobiegawczo: nie stosować żadnych miedzio i srebro nośnych środków algobójczych.
Korozja na częściach metalowychZa niska wartość pH (poniżej 6,5). Ślady miedzi w wodzie.Wartość pH podnieść co najmniej do 7,2. Jak w punkcie 4.