Problem med vatten

Hur löser man dem?

ProblemOrsakÅtgärd
Grumligt vatten, hala väggar, lukt av klor, ögonirritationÖkad organisk belastning på grund av otillräcklig beredning, kännetecknas av ökad klorhalt (kloramin).Justera pH till 7,0-7,4. Utför chokklorering. Efter 24 timmar bör det finnas en synlig förbättring av vattenkvaliteten. Om inte, mät mängden på fritt klor.
Om DPD # 1 är under 1 mg / L, bör chokklorering upprepas. Om DPD-värdet 1 är över 5 mg / l och vattnet fortfarande är grumligt, leta efter en annan orsak. Placera inte tabletterna i skummaren, för i detta fall oxideras smutsen som befinner sig i filtret och denna oxiderande effekt saknas vid avlägsnande av organiska föroreningar i tanken. Filtrera ca 10 min. skölj bakåt.Vid sandfilter lägg i koaguleringspatronerna i skummare, för att avlägsna de minsta föroreningarna i vattnet, byt ut efter 2-3 dagar. Filtrera ca 10 min. skölj bakåt. Byt sedan kassetter varje vecka. Obs! Koagulering fungerar endast när pH är 7,0 – 7,4
Vit-grumligt vattenI vattnet kan det finnas koaguleringsmedel, som kännetecknas av en ökad aluminiumhalt. (Endast av utbildad personal med lämpliga mätinstrument eller med fotometer.) Om koaguleringsmedlet har kommit in i poolen, pH-värdet under en kort tid ligger över 7,8 eller under 6,5. Som ett resultat löstes aluminiumhydroxiden på filtret och kom in i poolen.Justera pH 7,0-7,4, sedan antingen: pompa med koaguleringsmedel- dag och natt tills vattnet genom filtrering kommer återigen att vara klart, eller: stäng av pumpningen, vänta tills koaguleringsmedlet faller ner till bottner och suga ut försiktigt.
Vit-grumligt vatten, grova poolväggar, chokklorering utan effekt, ingen aluminium i vattenHårdhet (karbonathårdhet), som orsakas av kortvarigt för högt pH-värde.Ställ in pH-värdet till 7,0-7,4 och placera koagulationspatronerna (med sandfilter) i skummaren. Sätt på cirkulationsanordningen tills vattnet blir klart igen genom filtrering, eller: stäng av cirkulationen, vänta tills koaguleringsmedlet faller ner till bottner och suga ut försiktigt.
Grönt, klart vattenSpår av järn i påfyllningsvattnet (gulgrönt vatten).
Spår av koppar (turkos-grönt vatten) antingen på grund av kopparhaltiga ämnen eller pa grund av korrosion av koppardelar.
Ibland grönt vatten med aktivt syre.
Justera pH till 7,0-7,4. Utför chokklorering och sätt in koagulationsmedel i skummaren.
Starta tryckpumpen tills vattnet upphör att vara grönt. Generellt: Inget klor och aktivt syre i skummaren.
Brunt och grumligt vattenInnehållet av järn i påfyllningsvattnet.Som i punkt 4.
Brunt och grumligt vattenInnehållet av mangan i påfyllningsvattnet.Som i punkt 4.
Poolens väggar är hala och grönaAlger tillväxt. (Speciellt under stormperioder).Justera pH-värdet till 7,0-7,4. 7,4. Chockklorering med tillsats av algdödande medel.
Skummande vatten (t.ex. I Jet-stream-anläggningar)Kraftigt skummande algdödande medel, rester av medel som appliceras i poolen under vinterperioden eller ytaktiva medel (detergenter) i vatten.Öka tillsatsen av färskvatten och tillsätt icke-skummande algodödande medel (förebyggande åtgärd). Använd inte hushålls
Svarta fläckar på folienBildning av tungmetallsulfider pa filmens övre yta.
Rengöring med en folierengörare. Förebyggande: Använd inte några algicider med koppar och silver.
Korrosion på metalldelarPH är för lågt (mindre än 6,5). Spår av koppar i vatten.Höj pH-värdet till minst 7.2. Som i punkt 4.