Formularz reklamacyjny

*Prosimy o wypełnienie formularza oraz dołączenie zdjęć powstałego uszkodzenia. Informujemy, że firma Europool ma 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjny zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail.