Blankett för klagomål

Vänligen fyll i alla fält, annars kommer serviceanmälan inte att kunna behandlas.
* Providing your telephone number and e-mail address is required, it will help considerably in contacting about the case. / Det är nödvändigt att uppge ditt telefonnummer och din e-postadress, eftersom det kommer att vara till stor hjälp när vi kontaktar dig om ärendet.För att kunna genomföra en service behöver vi ha tillgång till ditt telefonnummer och din mailadress. Detta för att vi ska kunna skicka ut information till Er. Genom att skriva i det godkänner Ni till att vi kontaktar er via e-post för hantera serviceanmälan.
* By providing your e-mail address, you agree to receive information by e-mail about the handling of your complaint. / Genom att uppge din e-postadress samtycker du till att få information per e-post om behandlingen av ditt klagomål.

* Please provide confirmation of the stairs support and the backfilling of the pool in accordance with the terms of the warranty. / Vänligen ge en bekräftelse på att trapporna har stöttats och att poolen har fyllts upp i enlighet med villkoren i garantin.

*Reklamationer kommer att behandlas efter att kunden har skickat in foton/filmer av skadan. Vänligen bifoga foton av skadan till din anmälan.
*Tillverkaren har 14 dagar på sig att fatta ett beslut om anmälan. Beslutet skickas via e-post. Förvaltare av de personuppgifter som lämnas till oss via e-post, på papper eller muntligt är Europool Rakowska Arleta, med säte i Mogilno, Padniewko 88-300 Mogilno.