IZJAVA O INFORMIRANJU O OSOBNIM PODACIMA

  1. Voditelj obrade podataka je Arleta Rakowska, koja obavlja poslovnu djelatnost pod imenom EUROPOOL Arleta Rakowska, adresa Padniewko 53, 88-300 Padniewko, e-pošta: europool@home.pl, telefon: 52 315 10 45.
  2. Osobni podaci se prikupljaju radi slanja marketinškog sadržaja od strane voditelja obrade.
  3. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je članak 6. stavak 1. točka a Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), dalje “GDPR”, tj. dana suglasnost.
  4. Osobni podaci će se obrađivati na neodređeno vrijeme radi slanja marketinškog sadržaja sve dok osoba kojoj se šalju marketinški sadržaji ne pruži informacije o odustajanju od primanja takvih sadržaja.
  5. Svaka osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima od voditelja obrade, kao i pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade, te pravo prigovora obradi, kao i pravo na prenosivost podataka i pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu, sukladno odredbama zakona, posebno navedenoj Uredbi.
  6. Ako se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, svaka osoba čiji se podaci odnose ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svrhu takvog marketinga, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj je obrada povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se uloži prigovor na obradu u svrhu izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u te svrhe.
  7. Dostavljanje osobnih podataka je dobrovoljno.
  8. Osobni podaci se mogu prenositi trećim stranama povezanim s voditeljem obrade, posebno subjektima koji pružaju IT usluge voditelju obrade.
  9. Osobni podaci se također mogu prenositi drugim subjektima ako to zahtijeva zakon.